Chat with us, powered by LiveChat

ว่าความคดีต่างๆ

ทีมทนายความมีประสบการณ์ในคดีต่างๆ Litigation Team
เครือข่ายทนายความ ให้บริการทนายความมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ด้านคดีความต่างๆ

คดีอาญา 

Criminal
ทนายความทำหน้าที่ตัวแทนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เรามีบริการให้ท่านได้ตามที่ท่านต้องการ คดีอาญาเป็นคดีที่ลงโทษกับตัวผู้กระทำผิด เช่นจำคุก ปรับ ท่านควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับทนายความแต่ละท่าน ก่อนตัดสินใจว่าจ้างให้ทำคดี

คดีฉ้อโกงประชาชน  Cheating
คดีฉ้อโกงประชาชน เป็นคดีอาญาที่เอาผิดกับผู้กระผิดหรือผู้ร่วมกระทำผิด การฉ้อโกงเกิดขึ้นหลายรูปแบบทั้งในโลกออนไลน์หรือออฟไลน์ ท่านควรระวังกลุ่มคนเหล่านี้ โทรหรือแชทกับเราก่อนตัดสินใจ ตกลงว่าว่าจ้างให้ทำคดีให้คุณ

คดีหุ้นส่วนบริษัท 

Partnership
คดีหุ้นส่วนบริษัทเป็นคดีที่เป็นได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา การนำเงินของคนอื่นมาบริการจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่ต้องวางแผน ร่วมกับ บริหารจัดการ แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบริษัทของคุณ โทรหรือแชทหาเราได้ครับ

คดีทรัยพ์สินทางปัญญา Intellectual Law
คดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เช่นกัน เป็นคดีชำนัญพิเศษ มีศาลเฉพาะพิจารณาคดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักๆคือ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า และสิ่งบ่งชื้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายสิทธิบัตร โดยหลักๆแล้วเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับคุ้มครองธุรกิจการค้าครับVisitors: 110,478